Σεμινάριο Ενδαγγειακής αποκατάστασης κατιούσας θωρακικής αορτής

Κλινική εμπειρία / Μέτρηση / σχεδιασμός περιστατικών & Εξάσκηση σε χοίρους

endovasculartechniques.gr - 2024