Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας:

κ. Χρήστου Μαρία, Γραμματεία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
210-5831474, 6937115043 (καθημερινά 11:00 – 15:00)

endovasculartechniques.gr - 2024