Σεμινάριο Ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Κλινική εμπειρία / Μέτρηση / σχεδιασμός περιστατικών & Εξάσκηση σε εξομοιωτές και χοίρους

endovasculartechniques.gr - 2024