8 Δεκεμβρίου

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
17:00-17:30

Introduction to venous stents-Indications and principles of iliac vein stenting

A. Gasparis

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pdf
17:30-18:00

Παρουσίαση και Συζήτηση φλεβικών περιστατικών

Ε. Αυγερινός

18:00-18:30

Παρουσίαση και Συζήτηση φλεβικών περιστατικών

Α. Γιαννούκας

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pptx
Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .ppt
endovasculartechniques.gr - 2024