24-25 Νοεμβρίου 2023

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023
17:00-17:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση οξείας πνευμονικής εμβολής

Ε. Aυγερινός

Download Μέγεθος:65 MB Αρχείο: .pdf
17:30-18:00

Θρόμβωση υποκλείδιας φλέβας

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση συνδρόμου πυελικής συμφόρησης

M. Whiteley

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pdf
18:30-19:00

Φλεβικές Δυσπλασίες

Α. Bisdorff Bresson

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024