3-4 Νοεμβρίου

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023
17:30-18:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση χρόνιων φλεβικών βλαβών

S. Black

18:00-18:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση οξείας λαγονομηριαίας φλεβικής θρόμβωσης

M. Barbati

Download Μέγεθος:255 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

IVUS guided venous recanalization

N. Thulasidasan

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023
10:00-10:30

Ενδαγγειακός αποκλεισμός φλεβών με θερμική κατάλυση

D. Kontothanassis

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pdf
10:30-11:00

Ενδαγγειακός αποκλεισμός φλεβών με μη θερμική κατάλυση

D. Kontothanassis

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Σκληροθεραπεία αφρού

Sergio Gianesini

Download Μέγεθος:38 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024