13-14 Οκτωβρίου

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
17:00-17:30

Θυριδωτά ενδομοσχεύματα

J. Stana

Download Μέγεθος:20 MB Αρχείο: .pdf
17:30-18:00

Ενδομοσχεύματα με πλάγιους κλάδους

Α. Κατσαργύρης

Download Μέγεθος:47 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Διχαλωτά ενδομοσχεύματα λαγονίων

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:21 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Endovascular approach to hypogastric artery

A. Froio

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023
10:00-10:30

In situ fenestration σε ενδομοσχεύματα αορτής

Β. Τζιλαλής

Download Μέγεθος:39 MB Αρχείο: .pdf
10:30-11:00

Τεχνική παράλληλων μοσχευμάτων (καπνοδόχων)

Κ. Ντονάς

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακικών ανευρυσμάτων

M. Gargiulo

Download Μέγεθος:10 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων αορτικού τόξου

Ν. Τσιλιμπάρης

Download Μέγεθος:27 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων ανιούσης θωρακικής αορτής

Ν. Μπαϊκούσης

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024