15-16 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023
17:00-17:30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής - Μελέτες EVAR

Χ. Λιάπης

Download Μέγεθος:12 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Επιλογή ασθενών για EVAR

Γ. Σφυρόερας

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Planning EVAR for long term successful outcomes

I. Loftus

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023
10:00-10:30

Γνωριμία με τους Ενδονάρθηκες υπονεφρικών ΑΚΑ

Α. Λάζαρης

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pptx
Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Εχθρικοί κεντρικοί αυχένες - Γωνιώδεις, κοντοί, κωνικοί

Colin Bicknell

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Management of acute type II dissection

J-P Becquemin

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Υπερνεφρική έναντι υπονεφρικής στήριξης

Α. Γιαννούκας

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024