1-2 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023
17:00-17:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση τραυματισμού θωρακικής αορτής

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:68 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ραγέντων ανευρυσμάτων

A. Tassiopoulos

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση οξέος αορτικού διαχωρισμού

Τ. Hörer

Download Μέγεθος:20 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Hybrid/endovascular treatment of Kommerell's diverticulum

Λ. Καλαμπαλίκης

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023
10:00-10:30

Στένωση και απόφραξη ενδομοσχεύματος

Ν. Σαρατζής

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Ενδοδιαφυγή τύπου Ι

Κ. Παπάζογλου

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Δύσκολη αγγειακή πρόσβαση

Τ. Γιαννακόπουλος

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων

Ε. Γεωργακαράκος

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Ενδοδιαφυγή τύπου III, IV και V

Σ. Γεωργόπουλος

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Μόλυνση ενδοπρόθεσης

Κ. Μουλακάκης

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pptx
13:00-13:30

Ρήξη ανευρύσματος μετά EVAR

Ν. Μπέσιας

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024