Σεμινάριο φλεβικής θρόμβωσης, θρομβεκτομής και stenting σε χοίρους

19 Δεκεμβρίου 2022

Click here for the Agenda in PDF file

December 19, 2022
Biomedical Research Foundation Academy of Athens – Animal Lab Facilities
07:45 – 11:00

Group/Team A: 5 Students (7:45 – 11:00)

07:45-8:00
Introductοry remarks
All faculty

 

08:00-8:15
Venous Thrombectomy with Aspirex: Current Evidence and Technique
T. Bisdas

 

08:15-8:30
Venovo Venous Stent: Vernacular Trial and Technical Tips
E. Avgerinos

 

08:30-9:00
Hands on Venovo stent – Aspirex and other BD Medical Products

 

9:00-11:00
Animal Lab – Demonstration and Practice
E. Avgerinos, T. Bisdas

11:00 – 14:15

Group/Team B: 5 Students

 11:00-11:15
Introductοry remarks
All faculty

 

11:15-11:30
Venous Thrombectomy with Aspirex: Current Evidence and Technique
T. Bisdas

 

11:30-11:45
Venovo Venous Stent: Vernacular Trial and Technical Tips
E. Avgerinos

 

11:45-12:15
Hands on Venovo stent – Aspirex and other BD Medical Products

 

12:15-14:15
Animal Lab – Demonstration and Practice
E. Avgerinos, T. Bisdas

endovasculartechniques.gr - 2024