25-26 Νοεμβρίου 2022

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
17:00-17:30

Παρουσίαση και Συζήτηση φλεβικών περιστατικών

Α. Ματθαίου

Download Μέγεθος:88 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Παρουσίαση και Συζήτηση φλεβικών περιστατικών

Α. Γιαννούκας

Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .ppt
Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Παρουσίαση και Συζήτηση φλεβικών περιστατικών

A. Bisdorff Bresson

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
(Κεντρικά Χειρουργεία ΠΓΝ «Αττικόν»)
10:00-14:00

Κλινική παρακολούθηση - άσκηση Περιστατικά ενδαγγειακού αποκλεισμού φλεβών (RF & Laser Ablation)

Γ. Σφυρόερας, Ι. Κακίσης

endovasculartechniques.gr - 2024