Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
17:00 - 17:30

Principles and techniques for the management of pelvic congestion

M. Whiteley

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
17:30 - 18:00

Venous cases

E. Avgerinos

Download Μέγεθος:27 MB Αρχείο: .pptx
18:00 - 18:30

Endovascular management of acute pulmonary embolism

E. Avgerinos

Download Μέγεθος:27 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024