Σεμινάριο Ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακής αορτής

23-24 Σεπτεμβρίου 2022

23/09/22
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» - ΑΚΙΣΑ
11:00 – 11:30

Welcome and introduction

11:30 – 12:00

Endologix Alto stent graft: Product presentation (Endologix)

12:00 – 12:30

Endologix AFX 2 stent graft: Product presentation (Endologix)

12:30 – 13:30

Endologix AFX 2 stent graft: Patient selection, sizing and planning

E. Avgerinos, K. Antonopoulos, Endologix

Download Μέγεθος:17 MB Αρχείο: .pptx
13:00 - 13:45

Lunch break

13:45 – 16:00

Parallel sections:

Group A: Endologix VR (Virtual Reality) AFX2 procedure
Group B: EVAR case planning with Intelix platform (Endosize)

24/09/22
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
09:30 - 11:30

In vivo deployment of Endologix AFX2 stent graft system

Group A

12:00 - 14:00

In vivo deployment of Endologix AFX2 stent graft system

Group B

endovasculartechniques.gr - 2024