9-10 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
17:00-17:30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής - Μελέτες EVAR

Χ. Λιάπης

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Επιλογή ασθενών για EVAR

Γ. Σφυρόερας

Download Μέγεθος:23 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Προεπεμβατική αξιολόγηση και μετρήσεις EVAR

Θ. Μπίσδας

Download Μέγεθος:109 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Παρουσίαση αορτικών περιστατικών

Θ. Μπίσδας

Download Μέγεθος:109 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022
10:00-10:30

Γνωριμία με τους Ενδονάρθηκες υπονεφρικών ΑΚΑ

Α. Λάζαρης

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pptx
Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων

A. Svetlikov

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Υπερνεφρική έναντι υπονεφρικής στήριξης

Α. Γιαννούκας

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Εχθρικοί κεντρικοί αυχένες - Γωνιώδεις, κοντοί, κωνικοί

Colin Bicknell

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Δύσκολη αγγειακή πρόσβαση

Τ. Γιαννακόπουλος

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων

E. Γεωργακαράκος

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024