29-30 Οκτωβρίου 2021

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
17:00-17:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση τραυματισμού θωρακικής αορτής

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:39 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ραγέντων ανευρυσμάτων

A. Tassiopoulos

Download Μέγεθος:14 MB Αρχείο: .pptx
18.00-18.30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση οξέος αορτικού διαχωρισμού

C. Nienaber

18.30-19.00

Hybrid/endovascular treatment of Kommerell's diverticulum

Λ. Καλαμπαλίκης

Download Μέγεθος:25 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021
10:00-10:30

Στένωση και απόφραξη ενδομοσχεύματος

Ν. Σαρατζής

Download Μέγεθος:33 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Ενδοδιαφυγή τύπου Ι

Κ. Παπάζογλου

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pptx
11:00-12:00

Ενδοδιαφυγή τύπου II, ΙΙΙ, IV και V

Σ. Γεωργόπουλος

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
12:00-12:30

Μόλυνση ενδοπρόθεσης

Κ. Μουλακάκης

Download Μέγεθος:32 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024