15-16 Οκτωβρίου 2021

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021
17:00-17:30

Θυριδωτά ενδομοσχεύματα

Γ. Βουρλιωτάκης

Download Μέγεθος:104 MB Αρχείο: .pdf
17:30-18:00

Ενδομοσχεύματα με πλάγιους κλάδους

Α. Κατσαργύρης

Download Μέγεθος:23 MB Αρχείο: .pptx
18.00-18.30

Διχαλωτά ενδομοσχεύματα λαγονίων

Μ. Ματσάγκας

Download Μέγεθος:42 MB Αρχείο: .pptx
18.30-19.00

Endovascular approach to hypogastric artery

A. Froio

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
10:00-10:30

In situ fenestration σε ενδομοσχεύματα αορτής

Β. Τζιλαλής

Download Μέγεθος:295 MB Αρχείο: .pdf
10:30-11:00

Τεχνική παράλληλων μοσχευμάτων (καπνοδόχων)

Κ. Ντονάς

Download Μέγεθος:74 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακικών ανευρυσμάτων

M. Gargiulo

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων αορτικού τόξου

Ν. Τσιλιμπάρης

12:00-12:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων ανιούσης θωρακικής αορτής

Ν. Μπαϊκούσης

Download Μέγεθος:49 MB Αρχείο: .pdf
12:30-13:00

Optimizing imaging and radiation exposure during complex EVAR

S. Haulon

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024