17-18 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
17:00-17:30

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής - Μελέτες EVAR

Ε. Αυγερινός

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Επιλογή ασθενών για EVAR

Γ. Σφυρόερας

Download Μέγεθος:23 MB Αρχείο: .pptx
18.00-18.30

Προεπεμβατική αξιολόγηση και μετρήσεις EVAR

Θ. Μπίσδας

Download Μέγεθος:488 MB Αρχείο: .pptx
Download Μέγεθος:495 MB Αρχείο: .pptx
18.30-19.00

Interpretation of aortic MDCT images

Igor Koncar

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
10:00-10:30

Γνωριμία με τους ενδονάρθηκες υπονεφρικών ΑΚΑ

Α. Λάζαρης

Download Μέγεθος:59 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων

Alexei Svetlikov

Download Μέγεθος:35 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Υπερνεφρική έναντι υπονεφρικής στήριξης

Α. Γιαννούκας

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Εχθρικοί κεντρικοί αυχένες – Γωνιώδεις, κοντοί, κωνικοί

Colin Bicknell

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Δύσκολη αγγειακή πρόσβαση

Τ. Γιαννακόπουλος

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων

Ε. Γεωργακαράκος

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024