26-27 Απριλίου 2024

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024
17:00-17:30

Creating a percutaneous arteriovenous fistula: Evidence and techniques

Γ. Χατζαντώνης

Download Μέγεθος:194 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Υβριδικά μοσχεύματα για χρήση σε κεντρικές φλεβικές αποφράξεις

Γ. Γεωργιάδης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
18:00-18:30

Ενδαγγειακές τεχνικές στην αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας αγγειακής προσπέλασης

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:127 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Τεχνικές και συσκευές αγγειακής σύγκλεισης

Χ. Μπακογιάννης

Download Μέγεθος:22 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 27 Απριλίου 2024
10:00-10:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Δ. Σταράμος

Download Μέγεθος:107 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Χ. Ιωάννου

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Η. Καπερώνης

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Π. Βακαλόπουλος

Download Μέγεθος:19 MB Αρχείο: .pptx
12:00-12:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Σ. Κάκκος

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024