12-13 Απριλίου 2024

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
17:00 - 17:30

Current thresholds for treating visceral aneurysms

Ν. Labropoulos

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
17:30 - 18:00

Peripheral Pseudoaneurysms

Ν. Labropoulos

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
18:00 - 18:30

Recanalization techniques

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:14 MB Αρχείο: .pptx
18:30 - 19:00

True lumen re-entry techniques and devices

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:14 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 13 Απριλίου 2024
10:30 - 11:00

Αγγειοπλαστική και stenting νεφρικών αρτηριών

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pptx
11:00 - 11:30

Αγγειοπλαστική και Stenting αλληρείου τρίποδα, άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας

A. Παπαπέτρου

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
11:30 - 12:00

Εμβολικά υλικά

Α. Χατζηιωάννου

Download Μέγεθος:60 MB Αρχείο: .pptx
12:00 - 12:30

Εμβολισμός

Μ. Κροκίδης

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pdf
12:30 - 13:00

Case Presentations – Visceral arteries, aortic arch branches

Σ. Μυλωνάς

Download Μέγεθος:33 MB Αρχείο: .pdf
13:00 - 13:30

Angioplasty and stenting of the arch branches

G. Faggioli

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024