15-16 Μαρτίου 2024

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024
17:00 - 17:30

Αντιθρομβωτική αγωγή μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Κ. Κατσάνος

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
17:30 - 18:00

Παρακολούθηση μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

N. Labropoulos

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
18:00 - 18:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση Οξείας Περιφερικής Ισχαιμίας (Θρομβόλυση, Θρομβεκτομή)

G. de Donato

Download Μέγεθος:42 MB Αρχείο: .pdf
18:30 - 19:00

Επιπλοκές και αντιμετώπισή τους στις περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:29 MB Αρχείο: .ppt
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024
10:00 - 11:00

A Stepwise Approach to Evidence Synthesis for Endovascular Interventions

Γ. Αντωνίου

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .ppt
11:00 - 12:00

Μεθοδολογία συστηματικής ανασκόπησης και μετα-αναλύσεων

Κ. Αντωνόπουλος

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pdf
12:00 - 12:30

Συγγραφή περίληψης επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
12:30 - 13:00

Συγγραφή επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .ppt
endovasculartechniques.gr - 2024