16-17 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024
17:00 - 17:30

Σκιαγραφικά υλικά

Ε. Μαστοράκου

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pptx
17:30 - 18:00

Νεφροτοξικότητα από σκιαγραφικά-Προφύλαξη και θεραπεία

Δ. Βλαχάκος

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .ppt
18:00 - 18:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pptx
18:30 - 19:00

Τύποι αεροθαλάμων

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pptx
19:00 - 19:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με ενδονάρθηκα

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:56 MB Αρχείο: .pptx
19:30 - 20:00

Τύποι ενδοναρθήκων (stents)

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024
10:00 - 10:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση σπλαγχνικών ανευρυσμάτων

Χ. Κάρκος

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pptx
10:30 - 11:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων ιγνυακής

Χ. Κάρκος

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pptx
11:00 - 11:30

Interventions for aortoiliac disease

Α. Σαρατζής

Download Μέγεθος:60 MB Αρχείο: .pdf
11:30 - 12:00

Αγγειοπλαστική και Stenting σε μηρο-ιγνυακές βλάβες

Λ. Ρέππας

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
12:00 - 12:30

Επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική ή stenting

K. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pptx
12:30 - 13:00

Ο ρόλος της προπαρασκευής του αγγείου (vessel prepping)

K. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
13:00 - 13:30

Παρουσίαση κ Συζήτηση Περιστατικών – Κρίσιμη Ισχαιμία

Ε. Αυγερινός

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024