2-3 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024
16:00 - 16:30

Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας

Α. Χατζηιωάννου

Download Μέγεθος:45 MB Αρχείο: .pptx
16:30 - 17:00

Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού

Σ. Οικονομίδης

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pptx
17:00 - 17:30

Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας

Α. Πλουσή

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
17:30 - 18:00

Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην αγγειογραφική / υβριδική σουίτα

Α. Πλουσή

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024
09:00 - 10:00

Ιατρική ευθύνη

Α. Μαυροφόρου

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .ppt
10:00 - 10:30

Συναίνεση του ασθενούς και νεότερες τεχνικές

Χ. Παπασιδέρης

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pptx
10:30 - 11:00

Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος

Β. Λαμπαδιάρη

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pptx
11:00 - 11:30

Ο ρόλος των λιπιδίων στην αθηρωμάτωση και σύγχρονη αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμίας

Λ. Ραλλίδης

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
11:30 - 12:00

Κάπνισμα και καρδιαγγειακά νοσήματα – Τρόποι διακοπής

Κ. Κουρέα

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pptx
12:00 - 12:30

Βασικές αρχές αγγειογραφίας -Προσπελάσεις

Ν. Πτώχης

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024