17-18 Μαρτίου 2023

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023
17:00 - 17:30

Αντιθρομβωτική αγωγή μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Κ. Κατσάνος

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
17:30 - 18:00

Παρακολούθηση μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

N. Labropoulos

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
18:00 - 19:00

Μεθοδολογία συστηματικής ανασκόπησης και μετά-αναλύσεων

Κ. Αντωνόπουλος

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023
09:30 - 10:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση Οξείας Περιφερικής Ισχαιμίας (Θρομβόλυση, Θρομβεκτομή)

G. de Donato

Download Μέγεθος:105 MB Αρχείο: .pdf
10:00 - 11:00

Μεθοδολογία της έρευνας – Εισαγωγή στις μεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυσης και σύνθεσης

Γ. Αντωνίου

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .ppt
11:00 - 11:30

Επιπλοκές και αντιμετώπιση τους στις περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:29 MB Αρχείο: .ppt
11:30 - 12:00

Συγγραφή περίληψης επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .pptx
12:00 - 12:30

Συγγραφή επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024