17-18 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023
17:00 - 17:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pptx
17:30 - 18:00

Τύποι αεροθαλάμων

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pptx
18:00 - 18:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με ενδονάρθηκα

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:49 MB Αρχείο: .pptx
18:30 - 19:00

Τύποι ενδοναρθήκων (stents)

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:12 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023
10:00 - 10:30

Τεχνικές επανασηραγγοποίησης στενωτικών και αποφρακτικών βλαβών

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pptx
10:30 - 11:00

Τεχνικές και συσκευές επανεισόδου στον αληθή αυλό

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pptx
11:00 - 11:30

Αγγειοπλαστική και Stenting στην Αορτολαγόνιο νόσο (τεχνική, τύποι stents, sizing κλπ)

Α. Σαρατζής

Download Μέγεθος:60 MB Αρχείο: .pdf
11:30 - 12:00

Αγγειοπλαστική και Stenting σε μηρο-ιγνυακές βλάβες

Λ. Ρέππας

Download Μέγεθος:27 MB Αρχείο: .pptx
12:00 - 12:30

Επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική ή stenting

K. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pptx
12:30 - 13:00

Ο ρόλος της προπαρασκευής του αγγείου (vessel prepping)

K. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024