29-30 Απριλίου 2022

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022
17:00-17:30

Διαδερμική κατασκευή αυτόλογης αγγειακής προσπέλασης σε νεφροπαθείς

Α. Μάλλιος

Download Μέγεθος:98 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Υβριδικά μοσχεύματα για χρήση σε κεντρικές φλεβικές αποφράξεις

Γ. Γεωργιάδης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
18:00-18:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Σ. Κάκκος

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 30 Απριλίου 2022
10:00-10:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Δ. Σταράμος

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Χ. Ιωάννου

Download Μέγεθος:10 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Χ. Κάρκος

Download Μέγεθος:41 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Η. Καπερώνης

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Παρουσίαση και Συζήτηση Αορτικών Περιστατικών

Π. Βακαλόπουλος

Download Μέγεθος:67 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024