11-12 Μαρτίου 2022

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022
17:00 - 17:30

Επιπλοκές και αντιμετώπιση τους στις περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pptx
17:30 - 18:00

Παρακολούθηση μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

N. Labropoulos

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
18:00 - 18:30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση Οξείας Περιφερικής Ισχαιμίας (Θρομβόλυση, Θρομβεκτομή)

G. de Donato

Download Μέγεθος:61 MB Αρχείο: .pptx
18:30 - 19:00

Αντιθρομβωτική αγωγή μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Κ. Κατσάνος

Download Μέγεθος:10 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 12 Μαρτίου 2022
10:00 - 10:30

Παρουσίαση κ Συζήτηση Περιστατικών - Κρίσιμη Ισχαιμία

Ε. Αυγερινός

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pdf
10:30 - 11:00

Παρουσίαση κ Συζήτηση Περιστατικών - Κρίσιμη Ισχαιμία

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
11:00 - 11:30

Βιοστατιστική 1

Κ. Αντωνόπουλος

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
11:30 - 12:00

Βιοστατιστική 2

Κ. Αντωνόπουλος

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
12:00 - 12:30

Συγγραφή περίληψης επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .pptx
12:30 - 13:00

Συγγραφή επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024