25-26 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022
17:00 - 17:30

Διαπελματιαία προσπέλαση

K. Κατσάνος

Download Μέγεθος:25 MB Αρχείο: .pptx
17:30 - 18:00

Αγγειοπλαστική κνημιαίων αγγείων

K. Κατσάνος

Download Μέγεθος:25 MB Αρχείο: .pptx
18:00 - 18:30

Ενδαγγειακές τεχνικές για χρόνιες αποφράξεις (CTO) κνημιαίων αγγείων και ερημωμένο πόδι (desert foot)

Θ. Μπίσδας

Download Μέγεθος:138 MB Αρχείο: .pptx
18:30 - 19:00

Ανατομία και Αγγειοπλαστική πελματιαίου τόξου

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022
10:00 - 10:30

Αθηρωτόμοι

Γ. Αγγελόπουλος

Download Μέγεθος:34 MB Αρχείο: .pptx
10:30 - 11:00

Νέες τεχνολογίες στις περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Γ. Αγγελόπουλος

Download Μέγεθος:34 MB Αρχείο: .pptx
11:00 - 11:30

Υβριδικές Επεμβάσεις

Χ. Μαλτέζος

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pptx
11:30 - 12:00

Παρουσίαση κ Συζήτηση Περιστατικών – Κρίσιμη Ισχαιμία

Ν. Πτώχης

Download Μέγεθος:31 MB Αρχείο: .pptx
12:00 - 12:30

Παρουσίαση κ Συζήτηση Περιστατικών – Κρίσιμη Ισχαιμία

Κ. Μουλακάκης

Download Μέγεθος:24 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024