11-12 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022
17:00-17:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Τύποι αεροθαλάμων

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pptx
18:00-18:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με ενδονάρθηκα

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:49 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Τύποι ενδοναρθήκων (stents)

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:12 MB Αρχείο: .pptx
19:00-19:30

Γνωριμία με τα αναλώσιμα (βελόνες, οδηγά σύρματα, θηκάρια, καθετήρες)

Ν. Πτώχης

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022
10:00-10:30

Τεχνικές επανασηραγγοποίησης στενωτικών και αποφρακτικών βλαβών

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Τεχνικές και συσκευές επανεισόδου στον αληθή αυλό

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Αγγειοπλαστική και Stenting στην Αορτολαγόνιο νόσο (τεχνική, τύποι stents, sizing κλπ)

Α. Σαρατζής

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Αγγειοπλαστική και Stenting σε μηρο-ιγνυακές βλάβες

Λ. Ρέππας

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική ή stenting

K. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:14 MB Αρχείο: .pdf
12:30-13:00

Ο ρόλος της προπαρασκευής του αγγείου (vessel prepping)

K. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024