4-5 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022
16:00-16:30

Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας

Α. Χατζηιωάννου

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
16:30-17:00

Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού

Σ. Οικονομίδης

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
17:00-17:30

Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας

Ε. Ευσταθόπουλος

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
17:30-18:00

Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην αγγειογραφική / υβριδική σουίτα

Α. Πλουσή

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022
10:00-10:30

Βασικές αρχές Αγγειογραφίας – Προσπελάσεις

Ν. Πτώχης

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pdf
10:30-11:00

Τεχνικές και συσκευές σύγκλεισης αγγείων

Χρ. Μπακογιάννης

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pdf
11:00-11:30

Σκιαγραφικά υλικά

E. Μαστοράκου

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Νεφροτοξικότητα από σκιαγραφικά – Προφύλαξη και θεραπεία

Δ. Βλαχάκος

Download Μέγεθος:2 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Νομικά δεδομένα για τις νεότερες τεχνικές

Χ. Παπασιδέρης

Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024