23-24 Απριλίου 2021

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
17:00-17:30

Διαδερμική κατασκευή αυτόλογης αγγειακής προσπέλασης σε νεφροπαθείς

Α. Μάλλιος

Download Μέγεθος:185 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:0

Υβριδικά μοσχεύματα για χρήση σε κεντρικές φλεβικές αποφράξεις

Γ. Γεωργιάδης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
18.00-18.30

Ενδαγγειακές τεχνικές στην αντιμετώπιση δυσλειτουργίας αγγειακής προσπέλασης

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

Σ. Κάκκος

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 24 Απριλίου 2021
10:00-10:30

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

Δ. Σταράμος

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

Χ. Ιωάννου

Download Μέγεθος:11 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

B. Αλεξίου

Download Μέγεθος:26 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

Σ. Καλλιάφας

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
12:00-12:30

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

Η. Καπερώνης

Download Μέγεθος:10 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Παρουσίαση και συζήτηση αορτικών περιστατικών

Π. Βακαλόπουλος

Download Μέγεθος:81 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024