9-10 Απριλίου 2020

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
17:00-17:30

Current thresholds for treating visceral aneurysms

N. Labropoulos

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Περιφερικά ψευδοανευρύσματα

N. Labropoulos

Download Μέγεθος:14 MB Αρχείο: .pptx
18.00-18.30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων ιγνυακής

Χ. Κάρκος

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση σπλαγχνικών ανευρυσμάτων

Χ. Κάρκος

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 10 Απριλίου 2021
10:00-10:30

Αγγειοπλαστική και stenting αλληρείου τρίποδα, άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας

Α. Παπαπέτρου

Download Μέγεθος:26 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Αγγειοπλαστική και stenting νεφρικών αρτηριών

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:29 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Αγγειοπλαστική και stenting κλάδων αορτικού τόξου

G. Faggioli

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Εμβολικά υλικά

Α. Χατζηιωάννου

Download Μέγεθος:104 MB Αρχείο: .pptx
12:00-12:30

Εμβολισμός

Μ. Κροκίδης

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pdf
12:30-13:00

Παρουσίαση περιστατικών – Αορτικό τόξο, Σπλαγχνικά αγγεία

Σ. Μυλωνάς

Download Μέγεθος:107 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024