12-13 Μαρτίου 2021

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
17:00-17:30

Επιπλοκές και αντιμετώπιση στις περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Η. Μπρούντζος

Download Μέγεθος:43 MB Αρχείο: .ppt
17:30-18:00

Παρακολούθηση μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Ν. Λαμπρόπουλος

Download Μέγεθος:4 MB Αρχείο: .pdf
18.00-18.30

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση οξείας περιφερικής ισχαιμίας (Θρομβόλυση, θρομβεκτομή)

G. De Donato

Download Μέγεθος:193 MB Αρχείο: .pdf
18:30-19:00

Αντιθρομβωτική αγωγή μετά από περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Μ. Ματσάγκας

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 13 Μαρτίου 2021
10:00-10:30

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

Ε. Αυγερινός

Download Μέγεθος:5 MB Αρχείο: .pdf
10:30-11:00

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:12 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Βιοστατιστική 1

Κ. Αντωνόπουλος

Download Μέγεθος:50 MB Αρχείο: .pdf
11:30-12:00

Βιοστατιστική 2

Κ. Αντωνόπουλος

Download Μέγεθος:50 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Συγγραφή περίληψης επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:0 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Παρουσίαση επιστημονικού άρθρου

Γ. Γερουλάκος

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pdf
endovasculartechniques.gr - 2024