26-27 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
17:00-17:30

Διαπελματιαία προσπέλαση

Κ. Κατσάνος

17:30-18:00

Αγγειοπλαστική κνημιαίων αγγείων

Κ. Κατσάνος

Download Μέγεθος:69 MB Αρχείο: .pptx
18.00-18.30

Ενδαγγειακές τεχνικές για χρόνιες αποφράξεις(CTO) κνημιαίων αγγείων και ερημωμένο πόδι (desert foot)

Θ. Μπίσδας

18:30-19:00

Ανατομία και αγγειοπλαστική πελματιαίου τόξου

Σ. Σπηλιόπουλος

Download Μέγεθος:59 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
10:00-10:30

Αθηρωτόμοι

Γ. Αγγελόπουλος

10:30-11:00

Νέες τεχνολογίες στις περιφερικές ενδαγγειακές επεμβάσεις

Γ. Αγγελόπουλος

Download Μέγεθος:44 MB Αρχείο: .pptx
11:00-11:30

Υβριδικές επεμβάσεις

Χ. Μαλτέζος

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών – Κριτική ισχαιμία

Ε. Αυγερινός

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pdf
12:00-12:30

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών – Κριτική ισχαιμία

Κ. Μουλακάκης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pdf
12:30-13:00

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών – Κριτική ισχαιμία

Ν. Πτώχης

Download Μέγεθος:18 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024