12-13 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
17:00-17:30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:13 MB Αρχείο: .pptx
17:30-18:00

Τύποι αεροθαλάμων

Ι. Κακίσης

Download Μέγεθος:9 MB Αρχείο: .pptx
18.00-18.30

Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με ενδονάρθηκα

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:88 MB Αρχείο: .pptx
18:30-19:00

Τύποι ενδοναρθήκων (stents)

Θ. Κρατημένος

Download Μέγεθος:39 MB Αρχείο: .pptx
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021
10:00-10:30

Τεχνικές επανασηραγγοποίησης στενωτικών και αποφρακτικών βλαβών

Γ. Μακρής

Download Μέγεθος:7 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Τεχνικές και συσκευές επανεισόδου στον αληθή αυλό

Γ. Μακρής

11:00-11:30

Αγγειοπλατική και stenting στην αορτολαγόνιο νόσο (τεχνική, τύποι stents, sizing κλπ)

Α. Σαρατζής

Download Μέγεθος:65 MB Αρχείο: .pptx
11:30-12:00

Αγγειοπλατική και stenting σε μηρο-ιγνυακές βλάβες

Λ. Ρέππας

Download Μέγεθος:29 MB Αρχείο: .pptx
12:00-12:30

Επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική ή stenting

Κ. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:3 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Ο ρόλος της προπαρασκευής του αγγείου (vessel prepping)

Κ. Παλιαλέξης

Download Μέγεθος:6 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024