5-6 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021
15:00-16:00

Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

16:00-16:30

Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας

Α. Χατζηϊωάννου

Download Μέγεθος:26 MB Αρχείο: .pptx
16:30-17:00

Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού

Σ. Οικονομίδης

Download Μέγεθος:10 MB Αρχείο: .pptx
17.00-17.30

Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας

Ε. Ευσταθόπουλος

Download Μέγεθος:16 MB Αρχείο: .pdf
17:30-18:00

Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην αγγειογραφική/υβριδική σουίτα

Α. Πλουσή

Download Μέγεθος:20 MB Αρχείο: .pdf
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
10:00-10:30

Γνωριμία με τα αναλώσιμα (βελόνες, οδηγά σύρματα, θηκάρια, καθετήρες)

Ν. Πτώχης

Download Μέγεθος:15 MB Αρχείο: .pptx
10:30-11:00

Βασικές αρχές Αγγειογραφίας - Προσπελάσεις

Ν. Πτώχης

11:00-11:30

Τεχνικές και συσκευές σύγκλεισης αγγείων

Χ. Μπακογιάννης

Download Μέγεθος:33 MB Αρχείο: .ppt
11:30-12:00

Σκιαγραφικά υλικά

Ε. Μαστοράκου

Download Μέγεθος:8 MB Αρχείο: .pptx
12:00-12:30

Νεφροτοξικότητα από σκιαγραφικά - Προφύλαξη

Δ. Βλαχάκος

Download Μέγεθος:12 MB Αρχείο: .pptx
12:30-13:00

Νομικά δεδομένα για τις νεότερες τεχνικές

Χ. Παπασιδέρης

Download Μέγεθος:1 MB Αρχείο: .pptx
endovasculartechniques.gr - 2024